Избори и Референдум

ТАРИФА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Предсрочни парламентарни избори 

26 март 2017г 

Изработка на предизборен видеоклип : цена по договаряне

 • Излъчване на предизборен видеоклип :

 • В рамките на политически рекламен блок : 120 лв

 • Преди или след централните новини : 180 лв

 • Часове на излъчване на политически рекламен блок по телевизия „Кракра” :

08:50 – 09:10 ; 12:50 – 13:00; 19:20 – 19:30; 20:50 – 21:00 ; 22:20 – 22;30

 • Рубрика супермаркет :
 • Монтаж на снимка : 30 лв
 • Направа на снимка : 30 лв
 • Излъчване на рекламното съобщение до 6 дена : 22 лв на ден
 • Излъчване на рекламното съобщение над 7 дена : 17 лв на ден
 • Излъчване на рекламното съобщение до 30 дена : 12 лв на ден
 • Часови пояси на излъчване: 10:40 ч; 17:00 ч; 22:25 ч

www.krakra.tv

 • Поместване на банер на сайта ни

Пакетна цена на месец : 250 лв на главна страница , 200 лв на друга страница

Коефициентна скала за оформяне на цената в зависимост от продължителността на рекламната форма

 

се-кунди

коефи-циент

се-кунди

коефи-циент

се-кунди

коефи-циент

се-кунди

коефи-циент

7

0.36

10

0.48

15

0.62

20

0.86

25

0.95

30

1

45

1.7

60

2

 

 • Политически телевизионен репортаж:

1 минута – 120 лв. и 50% отстъпка при излъчване и в късната емисия

Репортажите се излъчват след централната емисия “Новини”, която е с начален час 19:00.

 • Телевизионен диспут от студиото на телевизия “Кракра”:

1 минута – 48.00 лв.

 • Участие в предаването „Нещата от живота“:

1 минута – 24.00 лв.

 • Телевизионно изявление на политическа сила или представител:

до 3 минути – 300.00 лв.

над 3 минути – 300.00 лв. + 30.00 лв. за всяка следваща минута

 • Отстъпки:

над 6 000 лв. 2 %

над 7 000 лв. 3 %

над 8 000 лв. 4 %


За заявени и/или платени на друго място репортажи и рекламни форми телевизия “Кракра” не носи никаква отговорност.

Заявки за репортажи се приемат 24 часа преди началото на събитието.

Заявки за репортажи, които ще се проведат събота и неделя, се подават до 16:30 ч. в петък.

Минималното таксуване за един заявен репортаж, отразяващ едно събитие е една минута.

Заявки за излъчване на рекламни форми (клипове, обяви, съобщения и др.) се приемат най-късно: при готови за излъчване материали – до 16:00 ч.; при материали, изискващи дикторски глас – до 15:00 ч.; без събота и неделя.

Заявки по телефон не се приемат.

Плащането се извършва 100 % авансово, въз основа настоящата тарифа.

Поръчани, но неплатени заявки за отразяване на събития не се заснемат и не се излъчват.

Заявени, но неплатени рекламни форми не се излъчват.

Телевизия “Кракра” не носи отговорност при несвоевременно подаване на материалите, както при подадена невярна и/или непълна информация, предоставена от заявяващия.

Специално място в рекламен блок:

Цената на всяко излъчване се завишава с 20 %

Експресни излъчвания:

При заявка за излъчване на рекламни форми извън посочените срокове и при техническа възможност за изпълнение, се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % над дължимата сума.

Настоящите цени и условия са еднакви за всички участници в предизборната кампания и не се допускат никакви изключения.

Всички цени са в български лева с включен ДДС.