ИЗБОРИ 2019

Съветът на Европа прие решение, с което определи периодът от 23 до 26 май 2019 г. за произвеждане на следващите избори за Европейски парламент. Тези дати бяха приети с единодушие от Съвета след консултации с Европейския парламент.

В съответствие с Акта за избирането на членове на ЕП от 1976 г. изборите за Европейски парламент се провеждат от четвъртък до неделя през първата пълна седмица на юни. Въпреки това, ако провеждането на изборите през този период се окаже невъзможно, Актът позволява на Съвета след консултация с Европейския парламент да определи с единодушие друг изборен период, който е не повече от два месеца преди предвидения в Акта период на провеждане на изборите или не повече от един месец след него. Изборите за Европейски парламент се провеждат на всеки пет години. Съгласно Акта за избирането на членове на ЕП от 1976 г. следващите избори за ЕП следва да се проведат от 6 до 9 юни 2019 г. Тъй като държавите членки прецениха, че е „невъзможно“ изборите да бъдат проведени в този момент, Съветът постигна единодушно съгласие в съответствие с избирателния акт да определи алтернативни дати за изборите.

Съветът три пъти е определял друг изборен период през 1984, 1989 и 2014 г. Последните избори за Европейски парламент се проведоха на 22—25 май 2014 г.

Окончателната дата за Евровота е 26 май 2019 г.

Евроизбори 2019

Supermarket 2019