ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМАТА ЗА СРЯДА  – 18   ноември   2020

10.45 Нещата от живота със Славка Милева
11.20 Pock On 0.47
12.05 Лекция за млечното хранене при бебетата                          13.00 Обедни новини
13.15 Турнирът – Игр.филм
14.35 Холивудски знаменитости, Анет Бенинг – Док.поредица
15.00 Обедни новини
15.15 В търсене на Ерик – Игр.филм
17.15 Стоян Недев, мастер – Док.филм
17.50 Супермаркет
17.55 Клипове По граовски
18.00 Нещата от живота с Даниела Аризанова
18.35 Елга – Док.филм
19.00 Вечерен обзор
19.40 На лагер – Игр.филм
21.30 Клипове По граовски
21.45 Вечерен обзор
22.25 Супермаркет
22.30 ЗАПИСИ

ПРОГРАМАТА ЗА ЧЕТВЪРТЪК – 19  ноември  2020

 

11.05 Супермаркет
11.10 Нещата от живота с Даниела Аризанова от 18 ноември
11.45 Без коментар от 28 януари – Легендата за Кракра
12.05 Лекция на тема Млечно хранене                                13.00  Обедни новини
13.15  Полетът на Феникса – Игр.филм
15.00 Обедни новини
15.15 Холивудски знаменитости, Хилъри Суонг – Док.поредица
15.40 Най-хубавото нещо – Игр.филм
17.40 На Бъдни вечер в Кладница – Док.филм
18.00 Нещата от живота с Нели Георгиева
18.35 Дубай, градът на бъдещето – Док.филм
19.00 Вечерен обзор
19.40 Лола и нейните братя – Игр.филм
21.25 Сърбия, позната и непозната – Док.филм
21.45 Вечерен обзор
22.25 Супермаркет                                                                          22.30 ЗАПИСИ