36 точки в дневния ред на днешната сесия, отпускат кредит на Профилакториума

СесияРазрешение от общинските съветници за изтегляне на 140 000 лв. кредит поиска управителят Специализираната болница за Продължете да четете 36 точки в дневния ред на днешната сесия, отпускат кредит на Профилакториума