Пернишкият архив пази 2 241 тома специализирана литература

Държавен архивАрхивите са колективната памет на една държава. Всички важни документи и на местно, и на национално ниво, се съхраняват Продължете да четете Пернишкият архив пази 2 241 тома специализирана литература