Насърчават здравословния начин на живот сред подрастващите

рзиУченици стават „Посланици на здравето“. Така е наречен националният конкурс, който насърчава здравословния начин на Продължете да четете Насърчават здравословния начин на живот сред подрастващите