Област Перник е на 5-то място у нас по достъпност на информацията

ПГИПрограма Достъп до Информация поставя Областната администрация.на пето място в страната по достъпност на Продължете да четете Област Перник е на 5-то място у нас по достъпност на информацията