Край с Бизнесинкубатора – не се ползвал по предназначение от 8 години

КараилиевОбщинският съвет гласува днес прекратяване правото на ползване на обект „Бизнес инкубатор“, заедно с прилежащия Продължете да четете Край с Бизнесинкубатора – не се ползвал по предназначение от 8 години