Архив на категория: Актуално

Община Ковачевци спечели голяма награда от Института по публична администрация към Министерски съвет

КовачевциОбщинската администрация Ковачевци се класира сред първите шест места в рейтинга на учещите администрации за 2017г. Продължете да четете Община Ковачевци спечели голяма награда от Института по публична администрация към Министерски съвет

Президентското вето на Закона за бюджета на здравната каса не мина

ВелчевПарламентарната бюджетна комисия отхвърли днес ветото на президента върху част от бюджета на Здравната каса за Продължете да четете Президентското вето на Закона за бюджета на здравната каса не мина

Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

лого 2     ПРОЕКТлого

BG05M9OP001-1.003-1012
„Възможности                                                 за повече                                              сигурност“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключва проект BG05M9OP001-1.003-1012 „Възможности за повече сигурност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 09.12.2017 г. успешно приключва проект № BG05M9OP001-1.003-01012 „Възможности за повече сигурност“, реализиран Продължете да четете Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

Общият устройствен план на Перник разгледан от съвета и кметовете на населени места

План за развитиеОбщинският експертен съвет разгледа Общия устройствен план на Перник пред кметове на населени места и представители на Продължете да четете Общият устройствен план на Перник разгледан от съвета и кметовете на населени места