Архив на категория: Актуално

Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

лого 2     ПРОЕКТлого

BG05M9OP001-1.003-1012
„Възможности                                                 за повече                                              сигурност“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключва проект BG05M9OP001-1.003-1012 „Възможности за повече сигурност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 09.12.2017 г. успешно приключва проект № BG05M9OP001-1.003-01012 „Възможности за повече сигурност“, реализиран Продължете да четете Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

Общият устройствен план на Перник разгледан от съвета и кметовете на населени места

План за развитиеОбщинският експертен съвет разгледа Общия устройствен план на Перник пред кметове на населени места и представители на Продължете да четете Общият устройствен план на Перник разгледан от съвета и кметовете на населени места