Архив на категория: Общество

Общинските съветниците и ВиК в спор за последното поскъпване

1-СЕСИЯУправителят на ВиК Перник Витан Витанов днес се яви пред общинските съветници в Перник, за да обясни на какъв принцип Продължете да четете Общинските съветниците и ВиК в спор за последното поскъпване

Насърчават здравословния начин на живот сред подрастващите

рзиУченици стават „Посланици на здравето“. Така е наречен националният конкурс, който насърчава здравословния начин на Продължете да четете Насърчават здравословния начин на живот сред подрастващите

Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

лого 2     ПРОЕКТлого

BG05M9OP001-1.003-1012
„Възможности                                                 за повече                                              сигурност“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключва проект BG05M9OP001-1.003-1012 „Възможности за повече сигурност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 09.12.2017 г. успешно приключва проект № BG05M9OP001-1.003-01012 „Възможности за повече сигурност“, реализиран Продължете да четете Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник