Архив на категория: Полезно

Асфалтират 100-метров черен участък от ул.Райна Княгиня

ул. Райна КнягиняКак върви строежът на новото трасе на ул.“Райна Княгиня“ в пернишкия квартал „Драгановец“ провериха кметът на Перник Продължете да четете Асфалтират 100-метров черен участък от ул.Райна Княгиня

Община Перник стартира нов проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

1-Публикация_1

Община Перник стартира нов проект

На 7 юли 2017 г. Община Перник проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 “Бюджетна линия за 39 общини- бенефициенти по приоритетна ос 1на ОПРР 2014-2020г.“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.  С бюджета в размер на 130 583.87 лева се предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на общинска администрация както по изпълнение на Инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г., така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Продължете да четете Община Перник стартира нов проект по Оперативна програма „Региони в растеж“