Архив на категория: Работа

Производителността на труда у нас расте с 1,7%, а разходите за труд – с 11%

производиделностПредварителните данни за производителността на труда от Евростат показват, че у нас тя е нараснала с 1.7% през 2017 Продължете да четете Производителността на труда у нас расте с 1,7%, а разходите за труд – с 11%

Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

лого 2     ПРОЕКТлого

BG05M9OP001-1.003-1012
„Възможности                                                 за повече                                              сигурност“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключва проект BG05M9OP001-1.003-1012 „Възможности за повече сигурност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 09.12.2017 г. успешно приключва проект № BG05M9OP001-1.003-01012 „Възможности за повече сигурност“, реализиран Продължете да четете Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник