ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМАТА ЗА ЧЕТВЪРТЪК  – 28 януари 2021

10.35 Супермаркет
10.40 Най-хубавото нещо – Игр.филм
12.40 Клипове По граовски                                                              13.00 Обедни новини
13.10 Матилда – Игр.филм
15.00 Обедни новини
15.10 Нежно създание – Игр.филм
17.35 Супермаркет                                                                  17.40 Легендата за Кракра
18.00 Нещата от живота с Нели Георгиева
18.35 Холивудски знаменитости – Док.поредица
19.00 Вечерен обзор
19.35 След теб – Игр.филм
21.35 Ниш, близък и далечен – Док.филм
21.45 Вечерен обзор                                                                        22.20 Супермаркет
ЗАПИСИ