Тръгва ремонтът на язовир „Студена“

язовирРемонтните работи по рехабилитацията на язовир “Студена” ще започнат до края на тази година. Договорният срок за приключване на ремонта е 24 месеца. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде осигуряван изключителен контрол за това как ще бъде защитена екосистемата. Днес пред перничани и представители на институциите бе представен планът за действие при управлението на околната среда, който бе подложен и на обществено обсъждане. Изготвеният план включва опазването на всички компоненти – атмосферен въздух, вода, почви, геоложка среда, ландшафт. Включени са мерки за управлението на вредните физични фактори, отпадъците, здравеопазването. Според експертите ще бъдат взети всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда по време на рехабилитацията на „Студена“. През целия период на строителните работи няма да има режим на водата, нито принудително сваляне на нивото на язовира. На по- късен етап ще бъде извършена и рехабилитация на пречиствателната станция. Язовирът е построен през периода 1950- 53- та година, за първи път сега ще бъде направена цялостна рехабилитация на съоръжението