Отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

СПИНВ световен мащаб всеки ден около 7 100 души се инфектират с вируса на придобитата имунна недостатъчност. В България носителите на ХИВ-вируса и на живеещите със СПИН са малко, благодарение на програмите за превенция. Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен светът в началото на третото хилядолетие. По последни данни по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН към Министерството на здравеопазването, от януари до август тази година в страната са открити нови 116 случая на ХИВ- позитивни лица, с което носителите на ХИВ- инфекцията в страната наброяват 2 383 души. Извън официалната статистика обаче, броят им е четири пъти по- голям. В последните години се запазва тенденцията мъжете да са близо четири пъти по-голям от броя на жените. Перник е сред градовете с най-ниско разпространение на ХИВ. За 2015- та година новорегистрираните в региона са четирима.