Приемат заявки от работодатели до следващия петък

бюро по трудаАгенцията по заетостта приема нови заявки по схемата “Обучения и заетост за младите хора”. Тя е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема “Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок, до който работодателите могат да подават заявления е 9- ти декември. Всеки работодател, желаещ да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места съобразно своите потребности. Програмите са насочени към групи, които най- трудно намират работа, и чиито представители са регистрирани в Бюрото по труда. Още по темата – в новините днес.