Събират 61 приемни семейства в Перник заедно на Коледа

касъроваОбластен екип по приемна грижа функционира в Перник. По един социален работник ще бъде ангажиран с 12 приемни семейства. В края на годината само две от общините в региона все още нямат наложена практиката на приемната грижа. Това са двете най-малки общини – Земен и Ковачевци. В останалите приемните семейства наброяват вече 61. На територията на община Перник има 27 приемни семейства, в тях се отглеждат 33 деца, в Брезник семействата са 9, а децата 11, в Радомир също има 9 семейства с настанени 14 деца, а в Трън 4 семейства полагат грижи за 6 деца. Общо утвърдените приемни семейства в това число и тези, които вече са приели в домовете си деца, са 61, съобщи Ивайла Касърова, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Тя поясни, че приемната грижа ще бъде обща за всички общини, ще се ръководи от областен екип, а след 2018 година ще има статут на делегирана държавна дейност. Такъв екип е сформиран в Перник през ноември, той е съставен само от социални работници, които ще координират и контролират цялостния процес по настаняването на децата в семействата, техните контакти с биологичните им родители, извеждането им от приемните семейства за осиновяване или връщане в техните биологични семейства. Най-важна е екипната работа, подчерта Касърова, която в случая е от три компонента – Закрила на детето, социални услуги и областния екип за приемна грижа.