Няма сигнали за корупционни практики в Пернишка област

ob6tina-pernikНяма постъпили сигнали за корупция в Перник, стана ясно на Областен съвет за противодействие на корупцията. На заседанието бяха приети годишните доклади на всички териториални звена на изпълнителната власт и общинска администрации, касаещи постъпили сигнали за корупция и предприетите от тях действия, както и въведените от тях мерки за периода януари – декември 2016-та година. План за противодействие на корупцията представи и Областната администрация. Териториалната дирекция “Национална сигурност” осъществява противодействие на корупционни практики, а материалите, по които се работи за лица заемащи висши държавни и публични длъжности, се предоставят на Националния антикорупционен център в столицата, обявиха от Дирекцията. В свои доклади институциите отчетоха, че имат утвърдени вътрешни правила, а от началото на годината до момента при тях не са постъпвали никакви сигнали за корупция. Въпреки предоставените възможности за сигнализиране при нередности, в общинските администрации също няма официално подадени оплаквания. Община Перник полага максимални усилия за ограничаване на корупционните практики. Още за това как Област Перник се оказа чиста от корупция – в новините в 19.00 ч