Целият град остава без вода в понеделник, на 12 декември

В и КБез вода през целия ден в понеделник, на 12 декември, ще останат централната градска част и 18 населени места на територията на общината. Причината е авария на главен водопровод, заради което водоподаването ще бъде преустановено от 08.00 до 16 часа и 30 минути. Освен центъра на Перник, без вода ще бъдат още жителите на кварталите Твърди ливади, Могиличе, Иван Пашов, Рудничар, Ралица, Драгановец; Проучване, Каменина, Клепало, Радина
чешма, Стара чешма, селата Дивотино, Богданов дол,
Лесковец, Черна гора, Мещица, Расник и град Батановци.