Инспектират ремонтите дейности по язовирната стена в Мещица

язовирПроверка на ремонтните дейности на язовирната стена в село Мещица направи заместник–кметът на Община Перник Денислав Захариев. На мястото в момента работятспециалисти, за да се установи причината за съществуващ теч. В рамките на два дни екипи от експерти, подсигурени от оператора на язовирната стена, ще търсят причините за проблема. Задължително е да се установи откъде идва този теч и на какво се дължи – дали от главния изпускател , теч на тръбата или естествена филтрация, като не се изключва възможността и трите причини да са налични. Захариев припомни, че по време на предишния концесионер се установява теч в язовирната стена. На базата на този теч са дадени предписания и язовирът е изваден от употреба, като опасен и се държи на кота нула към настоящия момент. След встъпването в длъжност на сегашния кметски екип са предприети необходимите действия и договорът за концесия е прекъснат. В момента Общината води дело срещу концесионера за пропуснати ползи и възстановяване на нанесени щети.
По думите на Захариев Община Перник като собственик на язовира полага необходимите грижи. През лятото е изчистена язовирната стена както от въздушния откос, така и от този откос, който е от към водата. Пътят по язовирната стена е затворен, за да не могат да се движат коли. Беше премахнат изпускателят и в момента се предприемат последващите действия, а именно прави се разкривка на язовирната стена, за да може след като се установи причината за теча, да могат да бъдат взети конкретни мерки за запушването му и въвеждането на язовира в експлоатация, посочи заместник-кметът. Има и няколко варианта за отдаването му на концесия.