Перник тегли нов рефинансиращ кредит

ПерникОбщина Перник ще изтегли кредит в размер на 1 500 000 лв, за да може с парите да рефинансира предишен заем, отпуснат през март тази година. Докладната е внесена в кабинета на председателя на Общинския съвет и ще се разглежда от съветниците в четвъртък, на 22 декември, когато се свиква поредното заседание на съвета. В докладната до ОбС кметът Вяра Церовска е уточнила, че средствата са необходими за изплащане на суми към НАП, за изпълнение на споразумения за разсрочено погасяване на предишни задължения, подписани с отделни фирми, и освен това е невъзможно старият кредит да бъде погасен до 26 декември 2016 г. Като основен мотив за искането на нов заем е посочено изключително тежкото финансово състояние на Община Перник и невъзможността администрацията да изпълнява основни дейности, свързани с нормалното й функциониране.
Срокът за издължаване та новия кредит ще бъде до 26 декември 2017-та година при максимален годишен лихвен процент 6 цяла и 5 десети. Заемът ще бъде обезпечен чрез ипотека на административната сграда на ул. ”Радомир” №1, която е собственост на общината.