Минималната работна заплата става 460 лв от 1 януари

париОт 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата става 460 лв. С увеличението, което е 9,5% спрямо размера й през тази година, ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите, съобщиха от правителствената пресслужба. За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на Брутния вътрешен продукт през последните години, увеличението на броя заети и ръстът на средната работна заплата в страната. От 1 януари минималната работна часова ставка ще бъде 2 лена и 77 стотинки, а размерът на линията на бедност за страната за 2017г. – 314 лв. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което се прави ежегодно от Националния статистически институт. Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.