Гласуваха план-сметката за 2017-та година

smeti6te-1Държавните и общинските училища, детски градини и Центровете за личностно развитие в община Перник са освободени от такса “смет” за 2017-та година. Това беше решено днес , заедно с гласуването на план- сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2017- та година. Приет бе и размерът на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани. 3 000 000 лева са планираните разходи за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община Перник за 2017- та година. 157 500 лева са предвидени за закупуване на съдове за битови отпадъци и изграждане на бетонови площадки за зелени отпадъци. План- сметката за дейностите по чистотата бяха приети от общинските съветници днес. По предложената докладна бяха направени някои корекции. Подробности гледайте във Вечерния обзор днес от 19.00 часа.