Набелязват мерки срешу настъпването на болестта „Птичи грип“

oekИзвънредно заседание на Областната епизоотична комисия председателства областният управител д-р Александър Александров. Срещата се състоя във връзка с регистрираните огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца /грип/ при птиците на територията на областите Враца, Видин и Пловдив,и набелязване на спешни мерки по предотвратяване на разпространението му.
Д-р Людмил Цветков – началник отдел “Здравеопазване на животните” представи на членовете на комисията информация за заболяването и предприети мерки от ОДБХ Перник, във връзка със спазването на общите мерки за биологична защита на птицевъдните обекти. Важно да се знае е, че заболяването не е опасно за хората, но ще нанесе големи щети върху икономиката на страната – коментираха още по време на дискусията.
Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) създават междуведомствен Национален оперативен щаб за контрол и ликвидиране на заболяването Инфлуенца по птиците.
Щабът ще провежда всекидневни заседания, на които ще бъдат набелязвани и превантивни мерки за областите, където не са констатирани огнища на Инфлуенца. Целта е да се провежда ефективен и навременен контрол при ликвидиране на заболяването.
БАБХ съвместно с МВР ще контролира забраната за придвижване на животни. Налагат се допълнителни ограничения в транспорта на фуражи и фуражни добавки в 3 и 10 километровата зона около констатираните огнища. Обезвреждането на умъртвени птици ще се извършва само чрез загробване или изгаряне на място, тъй като извозването до екарисаж крие риск от разпространение на вируса.
Кметовете на общини ще разпоредят със заповед на кметовете на населени места да информират собствениците на домашни птици да не се допуска излизането /пускането/ им извън дворовете в населените места и да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
Забранява се лова на пернат дивеч и даване вътрешни органи и отпадни странични животински продукти от диви птици, които не са претърпели термична преработка за изхранване на домашни животни.
При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.
Забраняването на провеждането на пазари и изложби за птици също е част от предприетите мерки.