Младите в Перник с нови идеи

ОбективНовата Национална програма за младежта, която обхваща периода 2016-2020 година, и е администрирана от Министерството на младежта и спорта, ще финансира пернишкото Сдружение „Обектив“. С парите ще бъдат реализирани дейности по проект Младежки информационно- консултантски център. Отпуснатата сумата е 38 877 лева, а срокът за изпълнението е 12 месеца. Целевата група, към която е насочен проектът е младежи от 15 до 29 години от област Перник. Спечеленият проект от Сдружението е класиран сред първите с най-висок резултат за цяла България. В Младежките информационно- консултантски центрове се предоставят услуги на младежи според идентифицираните проблеми на младото поколение в страната и специфичните потребности на младежите в региона на дейност на всеки център.