Глобяват за непочистени тротоари и опасни ледени висулки

зимаСолени глоби ще бъдат налагани на собствениците на търговски обекти в Перник, които не са почистили снега пред търговските си обекти; От Общинския инспекторат стриктно следят дали това изискване, записано в Наредба № 1 за обществения ред и сигурността в Общината, се спазва. До днес все още са издадени само предупредителни предписания. В Наредбата  е записано, че ръководителите на фирми, учреждения и други, ползващи, обитаващи и стопанисващи имоти с излаз на улица, са задължени да почистват ежедневно тротоарите пред сградите и дворовете си както от смет, така през зимата от сняг и лед. Какви глоби ще бъдат налагани на онези, които не изпълняват разпоредбите на Наредбата – гледайте във Вечерния обзор от 19.00 часа.