Въвеждат нова такса за промишлените отпадъци

отпадъциНова такса за депониране на тон промишлени отпадъци за фирмите, които ги извозват сами до депото, ще бъде въведена в Перник. Промяната на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник бе подложена днес на обществено обсъждане. Първоначално бе определено таксата да бъде на обща стойност 43,99лв, в която да бъдат включени и депонирането, и сепарирането. На обсъждането присъстваха и представители на бизнеса в Перник, които предложиха двете такси да бъдат отделени една от друга. Подробности ще видите във Вечерния ни обзор в 19.00 часа.