Строги финансови мерки предвижда проектобюджетът за 2017 г.

obsujdane2Бюджет на рестрикции и строги мерки за налагане на финансова дисциплина предлага кметът на вниманието на общинските съветници. В общината днес се проведе публично обсъждане на корекциите в проектобюджета, на което бяха оповестени основните параметри в приходната и разходната част. Кметът Вяра Церовска изброи част от стъпките за увеличаване на средствата, постъпващи към общинската хазна. Предприети са мерки за повишаване на събираемостта от местни данъци и такси, като на длъжниците се изпращат покани за доброволно плащане и за принудително събиране, предвиждат се продажби на земеделски земи и на нематериални дълготрайни активи. Още за строгите мерки и какво ще последва от тях – в новините в 19.00 часа.