Наемат 161 младежи по програмата за заетост

Бюро по труда27 заявки от работодатели за 161 работни места са подадени от област Перник по схемата “Обучения и заетост за младите хора”. На официалната интернет страница на Агенцията по заетостта вече е качен и окончателният списък на класираните работодатели по схемата. Съгласно предварителните финансови разчети са класирани близо 2000 работодатели от страната, техните заявки са за близо 7 400 свободни работни места. Схемата “Обучения и заетост за младите хора” е насочена към безработни лица до 29 години включително. По нея всеки работодател, който желае да наеме безработни лица имаше възможност да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. Още за програмата вижте във Вечерния обзор в 19.00 часа.