Как влажните зони ни предпазват от природни бедствия

влажни зони
Снимка: Internet

Всяка година на 2- ри февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Мотото на кампанията тази година е “Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“. Темата напомня, че влажните зони като площи, които се наводняват сезонно или постоянно и така те се оказват естествен буфер срещу природните бедствия като наводнения, цунами, урагани, суша, земетресения.  Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода. Подробности за влажните зони в Пернишка област, които са защитени със закон, гледайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.