Финансират бизнеса на малките стопанства с 25 000 евро

животновъдиПрез 2017 година се отварят широки хоризонти пред малките стопани, допустимото финансиране за колективни инвестиции можа да достигне и до 70 000 евро, съобщи Ирена Топалова, началник на Областната служба за съвети в земеделието. Експертите ще изготвят напълно безплатно бизнес плановете на предприемчивите земеделци и животновъди. През 2017 година експертите в ОССЗ ще продължат да работят по консултантската мярка на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 основно в частта на тематичната подпрограма за малките стопанства. Предвидени са 27 изнесени приемни по общини и пет семинара, които ще се проведат на територията на Перник съвместно с научни институти от страната. Какво още е важно да знаят стопаните – в новините в 19.00 часа.