Музеят става център за култура и общуване

МузейПо пет направления, насочени към деца и ученици, ще работи Регионалният исторически музей в Перник през 2017- та година. Продължението на наложените досега събития ще се допълва с нови и музеят ще се утвърди като социално ангажиран и демократичен център за култура и общуване. С изпълнението на тези дейности у подрастващите ке ке изгражда активно отношение не само към историята на нашия край, но и към историческото наследство у нас като цяло. Регионалният исторически музей утвърди новия си план за работа с деца и ученици за настоящата година. През тази година помощта на институцията младите ще опознаят историческото наследство на Перник. Какво още – във Вечерния обзор в 19.00 часа.