Издават европейска професионална карта вече и у нас

eu_prof_card
Снимка: Internet

Европейска професионална карта ще бъде издавана по електронен път и в България, както в другите европейски страни. Картата представлява електронно удостоверение за доказване на призната професионална квалификация с гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава-членка. Професиите, които отговарят на условията за издаване на европейска професионална карта са: медицински сестри с общ профил, фармацевти с базово образование, физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти. С издаването на европейската професионална карта ще бъдат преодолени досега съществуващите затруднения при процедурите за признаване на професионални квалификации, включително и от административен характер. Ще се редуцират разходите по процедурата, както и времето, необходимо за обработка на заявленията. Национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации е Министерството на образованието и науката.