Повишават мотивацията за учене и предлагат занимания по интереси в „Твоят час“

ученициГолямо предизвикателство за всяко училище, включено в проекта „Твоят час“, бе да предложи подходящи дейности, които ще помогнат на учениците да преодолеят обучителните затруднения или ще ги обединят в занимания по интереси. Сред иновативните форми за повишаване на мотивацията за учене се оказаха заниманията по театър и фолклор на етносите. Днес част от тези дейности бяха демонстрирани пред училищни директори, представители на общините и Регионалното управление по образованието в Перник. Всичките 41 училища на територията на област Перник са се включили в проекта, наречен накратко „Твоят час“. Още – в новините в 19.00 часа.