Обучават младите как да си взаимодействат с институциите

МИКЦЕкипът на Младежки информационно-консултантски център – Перник стартира кампания „Познаваме ли институциите?“. Това стана ясно на информационен ден, на който присъстваха представители на пернишките училища, Общински младежки съвет, Градски легенди, фондация „П.У.Л.С.“, Община Перник, Дирекция „Бюро по труда“, гост на събитието беше и Мая Славова от дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта.
На събитието беше представен официално и част от екипа на проекта – Станислава Генадиева (ръководител), Катя Пламенова-Николова (координатор), Инна Борисова (финансово-отговорно лице), Кристина Георгиева (специалист „Информационни услуги), Галина Асенова (обучител), Александър Кръстанов (специалист консултации и обучения), както и новосформирания екип от доброволци, които ще подпомагат дейностите по проект МИКЦ Перник.
Тази седмица започват дейности в три направления – ще бъде реализирано първото обучение на тема „Младежки работници и работа в мрежа“, стартират консултации на тема „Кариерно ориентиране и развитие на предприемачески умения. Фокусът на събитието беше поставен върху старта на кампанията „Познаваме ли институциите?“.
На хората, на които се налага да работят с институции, тази кампания вероятно им се струва много претенциозна и невъзможна. Ние в екипа сме напълно наясно с мащабността на подобно начинание. Наясно сме, че резултати са видими само ако много организации работят по тази тема, ако самите институции изпълняват функциите си да информират и запознават гражданите с това, което правят. Затова искаме да дадем своя принос с тази кампания и сме си поставили съвсем краткосрочни и близки цели: Да стигнем до повече млади хора, които да разбират, че институциите:
не са нещо, което съществува само за себе си – създадени са, за да осигуряват наши общи потребности, които не е възможно да осигурим сами
следва да координират общи модели на поведение и така да работят за запазване на социалния ред
трябва да създават чувство на стабилност, на доверие и идентичност – местна или национална.
Пътят за постигане на тези цели е единствено чрез предоставяне на знания и информация за това какво прави съответната институция, за какво е създадена. В допълнение към целите – познаването на институциите е единствено възможния начин за борба срещу корупцията в тях, и това трябва да бъде разбирано от всички, не само от младите хора.
Кампанията включва анкетно проучване, обучение на тема „Участие на младите хора в решенията на местната власт и развитие на структурния диалоГ“, срещи с представители на институции и организиране на дискусии, организиране на конкурс за есе. Подобна мащабна кампания по темата се прави за първи път в Перник.
„И ако институциите не успяват да изпълнят функциите, за които са създадени, то трябва да разбираме, че ние гражданите сме тези, които трябва да ги връщаме обратно в правия път. Институциите и хората, които работят в тях, трябва да знаят и да усещат, че някой следи дейността им, че се интересува от това, което правят – така ще имат постоянен коректив на работата си“, споделят от МИКЦ Перник.
„Младежки информационно-консултантски център – Перник“ е проект на сдружение „Обектив“ и се финансира по Национална програма за младежта (2016-2020), от Министерство на младежта и спорта.