Фалшиви имейли от името на НАП съдържат опасни вируси

НАПВирус от името на Националната агенция по приходите, прикрит в имейл с прикачен файл, се разпространява по електронната поща. Говорителят на НАП Росен Бъчваров предупреди, че прикаченият файл в писмото не бива в никакъв случай да се отваря, защото кликването върху него ще нанесе непоправими щети на компютъра. Писмото гласи, цитирам: „Уважаеми госпожи и господа, Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.
Внимание! Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.
Национална агенция за приходите.“ – край на цитата. Говорителят на НАП Росен Бъчваров разясни още, че подателят на фалшивите електронни писма не е с имейл адрес от официалните домейни на НАП, и посъветва перничани да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма.