Приемат документи по схемата за заетост на младите

pic3392Нов прием на заявки по схемата “Обучения и заетост за младите хора“ стартира Бюрото по труда в Перник. До 15-ти март фирмите, желаещи да наемат безработни, могат да се регистрират като работодатели. Схемата е насочена към перничани на възраст до 29 години, които ще преминат професионално обучение или такова за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Схемата “Обучения и заетост за младите хора“ е за безработни лица до 29 години, тя се финансира по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Всички работодатели могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. Подробности – в новините в 19.00 часа тази вечер.