Трансформират някои образователни институции

помощно училищеЗадълбочена оценка на потребностите на децата от Помощното училище „Любен Каравелов“ извършва екипът на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование. След финализирането на анализа децата ще бъдат насочени към масови училища, а помощното ще се трансформира в Център за подкрепа на личностното развитие. Новите разпоредби на Закона за училищно и предучилищно образование и Наредбата за приобщаващо образование са предизвикателство за директорите на масови училища. В какво се състои то – в новините в 19.00 часа.