9 000 000 лв дофинансиране на училища и детски градини през 2017 тодина

ученициМинистерството на образованието и науката предлага две нови национални програми за допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование. Заедно с още други девет програми те ще бъдат предложени на Министерския съвет, след като мине общественото им обсъждане. За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка, която ще гарантира равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Още за това – във Вечерния обзор в 19.00 часа.