Винкел порасна от ствола на дърво в Перник

ПерникПрез ствола на осемдесетгодишен ясен преминават железни винкели. Това не е умишлено постигнат ефект, свързан със славата на Перник, а останали от изоставена мини телефонна централа елементи. Известен като града на винкела, той си има и своята винкелова атракция – дърво в градинката зад областната администрация. Въпреки железата в ствола му, то видимо e в отлично състояние. Първи забелязал интересното дърво управителят на общинските гори Любомир Минев. Какво точно представлява това дърво – в новините в 19.00 часа.