И в трите болници в Перник са разкрити секции

болницаВъв всички лечебни заведения в Перник има разкрити секции за гласуване. Така се дава възможност на всички лежащо болни да упражнят правото си на вот. Пациентите, които се намират в стационара, могат да гласуват в Многопрофилната болница за активно лечение “Рахила Ангелова”, в Профилакториума и в Белодробната болница. Пациентите, приети за лечение в болница, могат да гласуват и по адресната си регистраци,я ако го позволява здравословното им състояние. За всички останали са осигурени необходимите условия, за да дадат своя вот на място в лечебните заведения. Всички, които гласуват в болниците обаче, задължително подават декларация, с която удостоверяват че няма да гласуват на друго място. Както и на предишните избори в Профилакториума са разкрити две секции, в едната гласуват жителите на квартала. Секция номер 140 е за настанените в болничното заведение. Без проблем е започнал изборният ден и в Белодробната болница. В двете лечебни заведения очакват пациентите да се активизират след като мине задължителната им визитация. За разлика от тях, в Многопрофилната болница за активно лечение “Рахила Ангелова” още в първите минути е имало желаещи да гласуват
Освен в болничните заведения, в Перник са осигурени и подвижни избирателни секции за онези, които по здравословни причини не могат да излизат от вкъщи.