РИК: 29% е избирателната активност в региона към 13.00 часа

избориМасово избиратели в региона изразяват желание да гласуват в секционна избирателна комисия по настоящ адрес, без да имат законово право. От Районната избирателна комисия предупреждават, че регистрацията по настоящ адрес и издаденото от общината удостоверение не са достатъчно основание, ако гласоподавателят изрично не е заявил желанието си да бъде включен в избирателния списък по настоящ адрес. Избирателната активност в региона тръгна нагоре и в ранния следобяд достигна 23 процента. От общо 114 817 избиратели в област Перник до 14 часа са гласували 28 938. Нови жалби в Районната избирателна комисия не са постъпили, а проверката в Рударци е показала, че жалбоподателят няма основание. Има обаче няколко сигнала, които са по-скоро от организационно-техническо естество. Районната избирателна комисия в движение оказва методическа помощ на секциите, откъдето постъпват въпроси за начина, по който в протокола ще бъдат попълвани преференциите за всеки кандидат. Смущаващ е фактът, че масово избиратели в региона настояват да гласуват в секция по настоящ адрес, без да имат законово право.