Поставят къщички за птици в седмицага на гората

гораНа територията на всички горски стопанства в областта ще бъде отбелязана седмицата на гората, която започва днес и ще продължи до петък. 107 хиляди хектара са горските територии в областта. Собствеността върху горите е държавна, общинска и частна, но експлоатацията и стопанисването им се извършват под строг контрол от страна на експерти. В България седмицата на гората се чества повече от 90 години. Инициативата има за цел да възпитава в обществото положително отношение към това зелено богатство. В седмицата на гората училищни ръководства, неправителствени организации, институции и граждани се включват активно в различни залесителни акции, спортни състезания, конкурси за писане на есета и
рисунки посветени на красотата на българската гора.  Служителите на държавните горски стопанства винаги са готови да съдействат в организацията и провеждането на п тези мероприятия. , ефектът от които е голям. 107 хиляди хектара е горската територия в областта, в последните години върви към увеличаване.