„Енергиен мениджър“ анализира консумацията на ток за три години назад

Енергиен мениджърЕлектронната услуга „Енергиен мениджър“ подпомага потребителите на електроенергия от Западна България  да следят колко ток са изразходвали и да оптимизират разходите си. Освен сравнение на консумацията на електроенергия в различни обекти, се проследява и потреблението на конкретен обект, като се идентифицират и възможностите за спестяване на разходи при прилагане на мерки за енергийна ефективност. Енергийният мениджър предоставя мониторинг и точна справка за потреблението на електроенергия за период от 36 месеца назад, с отразено процентно отклонение /нарастване, намаляване/, както на всеки обект, така и общо за всички обекти на клиента. Визуализацията на данните под формата на графики позволява ясно идентифициране на нуждите от по-ефективно използване на електроенергията. Докладът може да бъде използван за изпълнение на действия и въвеждане на мерки, целящи намаляване на нецелесъобразното и неефективно енергийно потребление в определени обекти. „Енергийният мениджър“ се изготвя в excel формат и се изпраща на посочен от клиента имейл до 10 дни след заявяването, което може да стане във всеки Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.