Провериха как върви ремонтът на язовирната стена

язовирна стенаОбластният управител Васил Михайлов и неговият заместник инж. Мирослав Стоицев инспектираха започналия ремонт на язовир Студена. Метеорологичните условия вече позволяват извършването на същинската дейност и екипите, получили достъп до обекта, са започнали модернизацията, съгласно най-съвременните стандарти. Ремонтът на стойност близо 32 млн.лв. включва и рехабилитация на язовирната стена. Отпуснати са и допълнителни 4 млн. лв. за доизграждане на пречиствателната станция за питейни води към язовира. Управителят на „ВиК” Перник Иван Витанов и работниците на фирмата изпълнител, увериха, че работата върви по утвърдения график и сроковете за изпълнение се спазват. Както е известно през септември миналата година се подписа договорът за първия по рода си ремонт в България на язовир в експлоатация, без той да се източва, като над 90% от ремонтните дейности протичат под водата. С реализацията на ремонтните дейности ще отпадне всякакъв риск за населението в околните населени места. Ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, и ще се повиши значително качеството на водоподаването. Язовир “Студена” е с общ обем 25,2 млн. куб. м. Към момента наличният обем е 15 319 500 куб.м