До 31 май се приемат заявления за придружител на хора с увреждания

инвалидна количкаЗапочна приемът на документи за целева помощ за хората с увреждания, които имат нужда от придружител. Право на тези средства имат трудноподвижни с над 90 на сто намалена работоспособност, които не могат да се справят без чужда помощ при посещенията си в институции и здравни заведения. Молбите за отпускане на парите по член 53 се подават всяка година в местните структури на Съюза на инвалидите. Крайният срок за подаване на документите е 31- ви май, до момента такива са подали 200 човека. При подаването на молбата трябва да се представи лична карта и решение на ТЕЛК. От миналата година правоимащите вече попълват по още един допълнителен документ, с който заявяват че не членуват в други организации на инвалиди, които не са колективен член на Съюза на инвалидите. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.