Нови правила за постъпване в първи клас от есента

училище брезникНаредба с критерии за прием в първи клас при Община Перник. Тези правила са задължителни за всички училища, които, след решение на педагогическите съвети, могат да създават и допълнителни условия. Изискване за райониране не е разписано в закона, но първият критерий в наредбата, подобно на Столична община, е настоящ адрес в района на училището, за което детето кандидатства. Наредбата е в изпълнение на разпоредбите на Закона за училищно и предучилищно образование. Правото на родителя да избере училището, в което детето му да получи образование, е гарантирано от закона, който обаче задължава общините да въведат унифицирани критерии за прием, валидни за всички учебни заведения на тяхна територия. Философията на наредбата е да не се образуват мега училища, а всички учебни заведения, които са равномерно разпределени по квартали и райони, да имат достатъчен брой ученици.