Младежи се запозвават с пазара на труда чрез интерактивна игра

пазар на трудаИ тази година МИКЦ Перник организира консултации по кариерно ориентиране с младежи. Освен индивидуални консултации, всеки младеж между 14 и 29 години от населените места на територията на областта (Перник, Радомир, Земен, Брезник, Трън и Ковачевци) може да се включи и в два формата за кариерно ориентиране и бизнес умения.

Първият е интерактивна симулационна игра, в която всеки участник влиза в роля на професионалист, има задачи, които да изпълни и взаимодейства с другите участници – получава се един малък модел на пазара на труда и младежите могат да усетят на практика какво е да имаш конкретна работа, отговорности и задължения, трудно ли е да намираш баланса между личния и професионален живот.

Играта “Пазар на труда” е много полезна за всички млади хора, които вече започват да мислят за своята кариера, защото с учене чрез преживяване можеш да разбереш повече за своите силни страни и желания, споделя Станислава Генадиева, ръководител на МИКЦ Перник.

Играта може да бъде организирана и в училище, по заявка, а провеждането й е безплатно за училището и участниците. Заявка може да се подаде на mikc.pk@gmail.com и 0898804955.

Вторият формат на консултации за кариера и бизнес умения в МИКЦ Перник е не по-малко интересен и забавен – организират се специално подбрани настолни игри, с които чрез игра неусетно развиваме и ценни бизнес умения като планиране на ресурси и време, следене на конкуренцията, финансови умения, работа в екип, взаимодействие с други култури и много други.

Стремежът на екипът на МИКЦ е да предложи интересно неформално обучение, за личностно и професионално развитие, което да бъде съобразено с потребностите на младите перничани.

Ако искате да станете част от някое издание на настолни игри в МИКЦ Перник, може да се присъедините към създадената за това фейсбук група на този линк или да се свържете с Центъра на mikc.pk@gmail.com и 0898804955.

Всички услуги на МИКЦ Перник са безплатни! Младежки информационно-консултантски център Перник е проект на сдружение с нестопанска цел “Обектив”, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020г.) от Министерство на младежта и спорта.