Отпускат стипендии за роми студенти в различни специалности

ромиСтуденти от ромския етнос ще получат финансова подкрепа в размер на няколко хиляди евро, която да инвестират в своето образование. Това ще става на базата на академичните им постижения, а стипендиите ще бъдат отпускани от Ромския образователен фонд. Всички детайли свързани с кандидатстването и одобрението днес бяха разяснени на представители на общините, училищата и държавните институции в региона. Ромският образователен фонд е ситуиран в Будапеща Унгария , но действа на територията на 16 европейски държави. От 2002 година насам Фондът при еднакви условия и с еднакъв срок на кандидатстване отпуска индивидуални стипендии по различни програми. Тези стипендии са базирани единствено на академични постижения, в тях няма социален елемент и е все едно с какви доходи разполагат студентът или неговото семейство. Орлин Орлинов, представител на РОФ в България, представи системата за оценяване, приоритетните специалности за новата академична 20017/18 година, както и допълнителните възможности за финансиране на одобрените кандидати. Още очаквайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.